Bezieling

Ontmoetingen over thema’s uit de samenleving: cultuur, vragen van leven en dood, zorg, economie, wetenschappen, religie en filosofie, politiek. Leerhuis, lekenpreken, stilteontmoetingen, meditatie, traditie, rituelen en vernieuwing.

* ParklaanPodium presenteert i.s.m. de RK St. Petrus’ bandenkerk op dinsdagavond 21 mei in de Parklaankerk de documentaire-film The Letter: A Message for our Earth, over de zorg voor de natuur en het gevaar van de ecologische crisis. Paus Franciscus heeft met zijn encycliek Laudate Si (2015) velen binnen en buiten de kerken geïnspireerd om zorgen over en uitwegen uit deze problematiek met elkaar te delen. Hij nodigde met een brief (The Letter) weinig gehoorde mensen uit de hele wereld uit om naar Rome te komen om in alle openheid met hem van gedachten te wisselen over zorgen en kansen. Over die ontmoeting gaat deze docu-film.
Hoofdrolspelers van The Letter zijn paus Franciscus zelf, een inheemse leider uit de Amazone, een vluchteling uit Senegal, een jonge Indiase activist en twee wetenschappers uit Hawaii – zij verwoorden de vaak onbekende verhalen van mensen uit vele culturen in het wereldwijde gesprek over de toekomst van onze planeet. De film toont hoe zij samen de hoop vinden om ons gemeenschappelijke huis te redden. Het is in de RK Kerk de ‘Week van Laudate Si’. We kijken samen naar de film en wie dat wil kan er daarna met anderen over doorpraten.
Parklaankerk, 21 mei 2024, 20.00 uur. Er zijn mandjes voor een bijdrage in de kosten (streefbedrag €5).

* Vrije geluiden Driebergen
Seizoen 2023-2024: Rituelen, symbolen en beelden
Wat veel mensen uit verschillende religies en spirituele richtingen, van binnen en buiten geloofsgemeenschappen, met elkaar delen, is dat zij in hun leven belang hechten aan rituelen, symboliek, taal en verbeelding. Rituelen en symbolen, tekenen en beelden verbinden mensen met wat hen overstijgt én maken onderlinge communicatie mogelijk over wat hen onderscheidt. En ‘verbinding’ is de letterlijke betekenis van het woord ‘religie’. Het christendom en andere – religieuze en niet-religieuze – tradities steunen op beproefde rituelen, symbolen en beelden, die ooit bedoeld zijn een verbinding te leggen tussen oermenselijke behoeften en een religieuze leef- en denkwereld.
In dit leerhuis, bedoeld voor iedereen in Driebergen e.o. die hiervoor belangstelling heeft, verkennen we in het eerste seizoen enkele van die ‘oersymbolen’ die een rol spelen binnen en buiten spirituele gemeenschappen.
Dat doen we in het kader van ParklaanPodium in de Parklaankerk, om te beginnen drie keer in het seizoen 2023-2024, op zondagmiddagen van 15-16.30 uur.
Vaste ingrediënten zijn: Koffie en thee, een prikkelende inleiding, een sleuteltekst, beeld- en geluidsfragmenten, gesprek en ontmoeting, aanbevolen literatuur en digitale bronnen.
Van deelnemers wordt per keer een bijdrage van 5 euro verwacht in de kosten. De bijeenkomsten zijn onafhankelijk van elkaar te volgen. Graag opgave vooraf i.v.m. de catering en inrichting van de kerkzaal.
Zondag 15 oktober 2023 was de eerste bijeenkomst, over rituelen en symbolen van een nieuw begin. Hier vindt u de teksten van deze bijeenkomst.
Zondag 18 februari 2024 ging het over Rites de passage in het leven. Hier vindt u de teksten van deze bijeenkomst.
Zondag 16 juni 2024, 15.00 uur gaat het over Maaltijdrituelen. In veel religieuze tradities spelen gezamenlijke maaltijden een belangrijke rol. Denk aan Iftar, Seideravond, Eucharistie, maar ook aan solidariteitsmaaltijden, gemeenschapsmaaltijden. Zelfs tradities van vasten en onthouding zijn er voorbeelden van. Maar ook buiten de wereld van spiritualiteit en religie is samen eten vaak een gebeuren met – al dan niet spirituele – meerwaarde.  Hoe verbindt samen eten mensen? Theoloog/journalist Willem van der Meiden neemt ons mee in deze symboliek en brengt mensen hierover met elkaar in gesprek. Iedereen is welkom in de Parklaankerk!

* Yoga Meditatie Kring in de Parklaankerk
Iedere tweede maandag van de maand: van 15 – 16 uur. Inloop vanaf 14.45 u.
Data eerste helft 2024: 12 februari,  11 maart, 8 april, 13 mei, 10 juni en 8 juli.
ADEM – BEWEGING – STILTE
Yoga betekent éénwording: eenwording van lichaam, geest, ziel. Yoga helpt je in het NU te leven, en te genieten van het moment. Door het bewust aan- en ontspannen van spieren wordt je lichaam soepeler en sterker.
We starten het uur met aandacht voor goed zitten, en aandacht voor je Adem. We zitten in een kring. Op de stoel e/o staand oefenen we eenvoudige Yoga houdingen, in vloeiende bewegingen. Na een Ontspanning gaan we over naar de Meditatie, die start met de Bel.
De Meditatie duurt ongeveer 15 min. en eindigt met de bel. In stilte drinken we een kop kruidenthee. Soms is er een vragen rondje. Al naar gelang de behoefte in de kring. We oefenen de Stilte vast te houden bij ons vertrek.
WEES WELKOM!
Mieneke Bron, Dru Yogadocent. Graag uw bijdrage in het collectemandje. We denken aan €5 per keer voor verwarming en gebruik van het Kerkgebouw.

* Hernieuwde spiritualiteit
In 2017 verscheen het boek Christina – tweeling als licht geboren van Bernadette von Dreien. Daarin beschrijft zij wonderbaarlijke inzichten van haar dochter op haar vijftiende: volstrekt ‘paranormaal’ en ‘bovennatuurlijk’. Aspecten waar de meesten van ons in het dagelijkse leven niet meer mee bezig zijn. Daaronder ‘wijsheid’ die ook binnen de antroposofie zijn beschreven. Maar eveneens boeddhistische, islamitische en christelijke ‘waarheden’. En dat voor een meisje dat onmogelijk over al die ‘godsdiensten’ en levensovertuigingen zo intens gelezen kan hebben. Daarbij leven wij wereldwijd in een tijdgewricht waarin veel van deze zaken extra intens en spannend aan de orde zijn.
Alle reden om daarover in gesprek te gaan en elkaars beelden hierover te delen!
Daarover zijn wij tweemaandelijks met elkaar in gesprek. Naar onze overtuiging een uiterst inspirerende en fascinerende herontdekking van oude wijs- en waarheden die weer volstrekt eigentijds in beeld komen in het hier en nu. En zelfs een antwoord op het nieuw zoeken van velen naar spiritualiteit, die in de loop van de laatste eeuw uit beeld is geraakt én voor sommigen een antwoord op zorgen over de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.
Doe je mee? Kom volstrekt vrijblijvend horen wat er tweemaandelijks anderhalf uur gebeurt en je zult eraan willen bijdragen en daar inspiratie aan ontlenen!
Parklaankerk, om de maand, elke 3e dinsdag, 20.00-21.30 uur, opgave en informatie bij Mauk van Heemstra, mauk@mail.com, of bij Wietske van Dusschoten wietskevandusschoten@gmail.com, of meld je door HIER te klikken aan voor de nieuwsbrief tot zolang je dat op prijs stelt. De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 18 juni 2024.

* ParklaanPodium-lezing. Op de vierde maandag van september, maandag 25 september 2023, werd de eerste ParklaanPodium-lezing gehouden door Manda Heddema van Boekhandel Jacques Baas. Datum en spreker van de september-lezing in 2024 volgen.

Wat ook kan:
* Periodiek een inloopbijeenkomst, zomaar op een uurtje op een doordeweekse dag, waar mensen een gesprek van mens tot mens kunnen hebben, een kaars aansteken of naar muziek luisteren. Een moment van verstilling.
* Allerzielen: de kerk is op Allerzielen (2 november) voor iedereen open om een gedachteniskaarsje aan te steken, een herinnering op te hangen in een herinneringsboom en even in de kerk te verblijven.
* Een huiskamer voor vertrouwelijke gesprekken (o.a. seculier biechten).
* Ook kan gedacht worden aan periodieke bijeenkomsten over rouw en troost, zoals bijvoorbeeld opgezet in Villa TrösT (www.villatrost.nl)

ParklaanPodium – Parklaan 7 – Driebergen  – e-mail: info@parklaanpodium.nl